Co je povrchová úprava?

Povrchová energie pevných materiálů a potřeba povrchové úpravy polymerů.

Často je nutné lepit plastové materiály na kovy nebo jiné plastové materiály, nebo jednoduše tisknout na plastový povrch. Aby se toho dosáhlo, mělo by být tekuté lepidlo nebo barva schopné smáčet povrch materiálu. A tam jsou nezbytné technologie předúprava koronou a předúprava plazmou.

Smáčivost závisí na jedné specifické vlastnosti povrchu: Povrchová energie, často označovaná jako povrchové napětí.

předúprava povrchu

Zobrazit detail