Hill - předúprava povrchu plamenem (ožeh plamenem)

Opalovací zařízení, ožeh povrchu plamenem pro primární
úpravu povrchu plamenem plastových a kovových povrchů dílů

 • Zlepšení přilnavosti při potisku, slepování, kašírování atd.
 • Pracovní šířky od 25 do 10 000mm
 • Velký výběr různých hořáků
 • Zvláštní provedení a automatizace
 • Zkušební inkousty na měření povrchové energie

Postup předúpravy povrchu plamenem – popis metody

Plynový hořák, ožeh plamenem pro zkvalitnění přilnavosti na polyolefiny použil v 50. létech v USA poprvé prof. Werner Kreidl, podle něhož byl tento postup pojmenován Kreidlova metoda.

Při ní je povrch na krátkou dobu vystaven přímému působení plynového hořáku, který je poháněn přebytečným kyslíkem. Na povrchu upravovaného substrátu se tím rozruší molekulární vazby a na ně se napojí aktivní ionty, nacházející se v plameni – hlavně skupiny OH a COOH. Tímto způsobem se v původně nepolárním materiálu vytvoří polární skupiny, umožňující bezpečné napojení tiskových barev, laků, lepidel atd.

Proto se nejedná o tepelnou úpravu, ale spíše o cílené využití chemického působení plynového hořáku. Pro úspěšné použití ožehu plamenem je proto podstatné přesné nastavení směsi plyn/vzduch, tak aby bylo možno optimálně zajistit konstantní a pro výrobu potřebné množství přebytečného kyslíku.

Vytvořením polárních skupin se zvyšuje povrchová energie ošetřovaného substrátu, proto lze účinnost doložit změřením této povrchové energie. To lze zjistit měřením kontaktního úhlu, v praxi se k tomu obvykle používají zkušební inkousty.

Hořáky používané k ožehu plamenm obecně

 • důležitý faktor pro předběžnou úpravu povrchu ožehem.
 • hořáky se liší podle tepelného výkonu a podle geometrie vytvářených plamenů.
  Aktivní úsek plamene se musí zvolit tak, aby byla co nejlépe pokryta geometrie upravovaného substrátu při předúpravě povrchu ožehem

Typy hořáků

 • Jednořadové hořáky vytvářejí „měkký“ plamen, který se používá pro rovné až slabě strukturované plochy.
 • Třířadové hořáky pracují se zvýšenou výstupní rychlostí, aby se vytvořil zvlášť dlouhý, aktivní úsek.
  Aby se zabránilo zhasnutí plamene, vytvářejí se po obou stranách pilotní plameny, které permanentně dodatečně zapalují hlavní plamen.

Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz? Napište nám a my se Vám co nejdříve ozveme.