Korona při výrobě plastových čoček pro brýle nebo optické přístroje

Plastové materiály pro optické čočky postupně nahradily materiály skleněné.

Dnes je většina korekčních čoček vyráběna z termoplastu nebo reaktoplastu. Úspěch plastových
čoček roste ještě výrazněji díky průlomovým technickým inovacím, které umožňují ztenčení čoček a dosažení nízké hmotnosti. Dále se výrazně zvýšila jejich odolnost vůči nárazu pomocí sofistikované úpravy a metodám nástřiku.

Jelikož jsou plasty tvořeny nepolárními polymery, jejich povrch má málo volné energie a ve své podstatě jsou inertní. Nízké povrchové napětí plastů představuje pro výrobce čoček problém s přilnavostí a smáčivostí. Koronová úprava hraje významnou roli při zvyšování přilnavosti prostřednictvím změny povrchových vlastností, rozbitím molekulárních vazeb na povrchu substrátu.

Tímto způsobem je zvýšeno povrchové napětí (povrchová energie) a tudíž i smáčivost povrchu, aniž by byly ovlivněny optické vlastnosti.

Povrchová úprava Tantec před čištěním a nástřikem čoček

Optické plastové čočky jsou sofistikovaným produktem a jejich účinnost velice závisí na povrchových úpravách, kterými projdou ve výrobním procesu před aplikací např. tónování, fotochromatizace nebo zpěvňovacího nástřiku.
Ve spolupráci s některými z předních výrobců čoček Tantec A/S, Dánsko, vyvinul koronovací nástroje k vylepšení kvality a produktivity výroby optických čoček. Ve srovnání s novými koronovacími nástroji je manuální předúprava série výrobků velmi neefektivní.

Zvýšení povrchového napětí na 72mN/m a dosažení maximální smáčivosti

Jednotky Korona RotoTEC-X od společnosti Tantec jsou tvořeny prstenci nad pásovými dopravníky s integrovaným rotačním elektrodovým systémem, které zajišťují extrémně jednotnou distribuci koronového výboje na optické povrchy. Lze dosáhnout smáčivosti tak vysoké jakou má voda (72mN/m), díky čemuž je jednotka RotoTEC-X nepostradatelná před oplachováním čoček. Rovnoměrné rozprostření vody na povrchu vytváří ultra čistý povrch pro následující nanášení povlaků.

Po umytí a vysušení je koronovací efekt téměř odstraněn, a proto čočky procházejí ve výrobní lince druhou jednotkou RotoTEC-X, aby se před prvním nástřikem znovu vytvořilo vysoké povrchové napětí. Dále je zapotřebí třetí jednotka RotoTEC-X, pokud je předepsána další vrstva úpravy, např. fotochromatická nebo vytvrzovací.

Korona pro kontinuální výrobu v nejvyšší kvalitě

Tantec RotoTEC-X je k dispozici jako jednořadý nebo dvouřadý prstenec nad pásovým dopravníkem se snadným přístupem zepředu a možností jednoduché a rychlé výměny celého pásu, v případě jeho poškození. Veškeré pásy lze vyměnit během 3-5 minut bez nutnosti rozebírání jakýchkoliv částí stroje.

Tantec je průkopníkem ve vývoji zařízení pro povrchovou úpravu plastových komponentů, jakými jsou například optické čočky. Naším cílem je řešení problémů povrchové přilnavosti v průmyslové výrobě, prostřednictvím unikátní metody povrchové úpravy, která respektuje životní prostředí.

Tantec nabízí standardní i individuální stroje, které mohou být integrovány do výrobního procesu a mohou být umístěny do nových nebo stávajících výrobních linek.

 

 

Máte dotaz k produktu? Chcete jej poptat?

Vyplňte náš krátký formulář a my se Vám co nejdříve ozveme.