Čištění skla plazmou - předúprava povrchu plazmou

Lepení materiálu na sklo může být často obtížným a komplexním procesem.

Tantec se v tomto odvětví pohybuje již více než 40 let a má rozsáhlé praktické zkušenosti.

Naše zkušenost je patrná v počtu výrobců, se kterými jsme spolupracovali na vylepšení přilnavosti skla při aplikování nástřiku. Bez ohledu na typ skla se kterým pracujete, team společnosti Tantec má technické znalosti, které vám usnadní výrobní proces při předúpravě povrchu plazmou

Příklady čištění, předúpravy povrchu skla plazmou:

– předúprava plazmou sklenic a lahví před aplikací etiket
– předúprava plazmou skleněných lahví před inkoustovým potiskem
– předúprava plazmou velkých skleněných tabulí před nástřikem
– před nanášením UV vytvrzovaných adheziv pro dekoraci skleněných lahví plastem

Předúprava povrchu plazmou před lepením skla

Přestože se pouhým okem povrch skla zdá být dokonalý a hladký, často je nerovný, což brání přilnavosti. Nerovný povrch skla a skleněných produktů může způsobovat kontaminaci a vést k řadě problémů. Přítomnost nečistot na povrchu skla může zásadním způsobem snížit kvalitu přilnavosti a vyústit v defekty v průběhu životnosti skla.

Plazmové čištění zvyšuje přilnavost ke sklu díky svému vynikajícímu čistícímu účinku. Předúprava povrchu plazmou docílí čistícího účinku, když je plyn (obvykle stlačený vzduch) používaný pro její vytvoření vystaven vysokém energetickému výboji, který se následně rozpadá na ionty, elektrony, volné radikály a další excitované částice. Tyto excitované částice dokonale vyčistí povrch skla, dokonce i záhyby na mikroskopické úrovni a odstraní z povrchu organickou kontaminaci.

Vynikající čistící účinky plazmy jsou konsistentní a spolehlivé, zaručují odstranění veškerých organických nečistot z povrchu materiálu, povrch skla je vyčištěn na mikroskopické úrovni. Předúprava povrchu plazmou vám zaručí možnost konsistentního a vysoce kvalitního opakovaného lepení.

Povrchová předúprava plazmou před aplikací lepidel, potisku a nástřiku poskytuje úsporný, ekologický a především snadno opakovatelný postup, který zaručuje vysokou přilnavost ke sklu.

Využití čistící plazmové jednotky ve vaší výrobě nejen pomůže vylepšit přilnavost, ale také přinese konsistentní a efektivní výsledky.