Plasmová úprava Tantec je zásadní pro výrobu LED navigačních světel

Lopolight je přední výrobce navigačních světel pro lodě, trajekty a další plavidla. Dánská společnost sídlí v Humlebæku severně od Kodaně. Zde vyvíjí a vyrábí kompletní LED navigační osvětlovací systémy, které splňují extrémně náročné standardy pro americkou pobřežní stráž a armádu. Nový inovativní design potřeboval zlepšit lepící vlastnosti použitých materiálů na plastové díly. Po důkladném testování a analýze se Lopolight rozhodl pro řešení VacuTEC 2020.

Všechno to začalo od základu v roce 2002, kdy LED světla byla ve vývoji. Stále se většinou používala předchozí generace navigačních světel a ta měla mnoho nevýhod, například: vysoká spotřeba energie, krátká životnost konvenční žárovky, které vyžadovaly pravidelné výměny. Ale díky inovativnímu myšlení zakladatelů Lopolight, bylo brzy vyvinuto spolehlivé LED navigační světlo. 170 000 LED navigačních světel bylo prodáno a použito na všech druzích plavidel od menších lodí po vojenské ponorky. Vývoj je jednou ze základních kompetencí Lopolight. Jeden z nejinovativnějších produktů na trhu byl uveden na trh v roce 2019. Během vývoje tohoto nového a jedinečného produktu čelila společnost Lopolight vážným problémům s adhezí.

Problémy s adhezí

Výrobky společnosti Lopolight zahrnují jedinečnou kombinaci prvků LED a efektivní vysoce kvalitní elektroniky. Tato technologie zaručuje extrémně dlouhou životnost při nízké spotřebě energie i v těch nejnáročnějších podmínkách. Všechny lampy jsou zcela vodotěsné, a proto jsou tyto světla vysoce kvalitním výrobkem. Přilnavost hraje velkou roli, pokud jde o utěsnění lamp, protože povrch musí být 100% odolný proti povětrnostním vlivům a vodotěsný, i když je ponořen do vody. Ve skutečnosti Lopolight vyvinul řešení pro řadu ponorek, které po zkouškách v hloubce 350 metrů stále fungovaly bezchybně.

Po google-vyhledávání „ošetření povrchu plasmou“ a „problém s přilnavostí“, Lopolight kontaktoval Tantec. Obě firmy diskutovaly o problémech s přilnavostí, kterým čelily. Lopolight poté navštívil společnost Tantec a provedl test vlastních vzorků. Navrhovaná předúprava povrchu plasmou prokázala velmi dobrý výsledek, který byl i velmi trvanlivý.
Analýza ukázala, že pro součástky Lopolight byla nejvhodnější předúprava plasmou Tantec VacuTEC 2020 a po krátké době zadal Lopolight svou objednávku. Ačkoliv zde šlo na prvním místě o zlepšení povrchové úpravy plastových dílů, bylo brzy objeveno, že toto ošetření povrchu plasmou je vhodné také pro jiný sortiment, jako jsou třeba kabely.

Spokojený zákazník

Jeden ze zakladatelů Lopolight, což je mimochodem zkratka pro „Low Powered Light“ – partner a vedoucí vývoje Peter Hancke, byl aktivně zapojen do celého procesu od počátečního kontaktu přes interní testování až po finální implementaci plasmového ošetření Tantec. „Jsme nadmíru spokojeni s řešením Tantec pro úpravu atmosférickou plasmou. Jsme velmi ohromeni použitelností systému. Jsme také velmi spokojeni s dobrým servisem a praktickou podporou, které se nám dostalo během instalace“, říká Peter Hancke.

VacuTEC – Vakuová úprava plasmou

Tantec vyvíjí jak standardní, tak řešení na míru. Jedním z našich standartních produktů je VacuTEC 2020, naše nejmenší vakuové zařízení na předúpravu povrchu plasmou.

VacuTEC poskytuje rychlé ošetření a zlepšuje adhezní vlastnosti ošetřeného materiálu před potahováním, lepením, lakováním nebo tiskem.

Organické látky, které by mohly kontaminovat povrch jsou neviditelné pouhým okem. Nicméně, mohou negativně ovlivnit schopnost výrobku reagovat s jinými materiály.

Během procesu předúpravy povrchu plasmou je plyn ionizován ve vakuové komoře za vzniku plasmy. Vedle atmosférické plasmy se kyslíková a argonová plasma používají i pro plasmové leptání a samozřejmě také pro aktivaci povrchů.

Naše systémy plasmové úpravy povrchu dokáží odstranit 100% zmíněných organických kontaminantů. Tím se zvyšují adhezivní vlastnosti materiálu před lepením a zvyšuje se smáčivost povrchu, takže tisk, lakování a barvy na povrch přilnou a zůstávají trvale spojeny s podkladem.