Čištění plazmou a kde se používá

Čištění plazmou se používá na řadu materiálů k čištění povrchů a jejich přípravu k dalšímu zpracování, tj. lakování, povlakování, lepení, potisku, zapouzdření atd.

Proces čištění běžně používá vzduch, případně argon, kyslík, dusík nebo jiný prvek, který splňuje speciální potřeby. Plazmové čištění je metoda, při které je proud vysoké energie směřován k povrchu, který je třeba vyčistit.
Plazmové čištění se obvykle používá pro přípravu povrchů před zpracováním, např. lepením, tiskem, potahováním a lakováním atd.

Plazmový paprsek v akci – čištění a příprava povrchu

Mezi základní použití patří např. čištění měřících přístrojů, substrátů obsahujících organické kontaminanty vedoucí k auto-fluorescenci, čištění vazných destiček atd. Čištění plazmou je vhodné také pro odstraňování cizích znečišťovatelů jako jsou minerály a organické zbytky z obrábění. Pomáhá také při čištění dílů před povlakováním a poté zapouzdřením spolu s ultra-jemným plazmovým čištěním UHV aparatur. Čištění plazmou se proto používá v mnoha průmyslových odvětvích, kde je třeba očistit jakýkoli povrch!
Čištění plazmy: Plazma se používá k čištění a přípravě povrchů pro různé výrobní procesy

Plazmové čištění lze použít pro:

  • Odstranění povrchové oxidace
  • Čištění povrchu od zbytků minerálního oleje
  • Příprava povrchů z elastomerů, kovů a plastů
  • Čištění keramiky
  • Eliminujte potřebu chemických rozpouštědel
  • Čištění kovových povrchů na velmi jemné úrovni
  • Odstranění organické kontaminace
  • Příprava povrchu skleněných a plastových výrobků v očním lékařství

Výhody plazmového čištění:

Jednou z mnoha výhod plazmového čištění je skutečnost, že je uživatelsky přívětivé a že je to technika, která je suchá a šetrná k životnímu prostředí, např. není použit žádný trichlorethylen. Navíc jsou provozní náklady nízké a dosáhnete nejvyšší kvality čištění. Zároveň zvyšuje přilnavost a tím dosahujete dobré adheze.

Předúpravou plazmou lze fyzickou ablací snadno odstranit všechny organické kontaminanty přítomné na konkrétním povrchu, použitím argonové plazmy nebo chemické reakce způsobené kyslíkem (vzduchem). Tento proces může velmi pomoci při čištění povrchů, které při chemickém čištění degradují.

Další výhodou předúpravy plazmou na povrchy materiálů je to, že eliminuje použití chemických rozpouštědel, čímž eliminuje potřebu skladování a likvidace odpadů z rozpouštědel.

Tento proces není drsný a škodlivý jako tradiční metody používané pro povrchovou úpravu ( přečtěte si o základech plazmového ošetření zde ). To znamená, že budete moci vyčistit, předupravit povrch, aniž byste ztratili mnoho důležitých vlastností materiálu jako při tradičním čištění povrchu. Tento proces s úspěchem používáme při komplexním ošetřování velkého množství výrobků, které mohou zahrnovat optická vlákna, skleněné desky a destičky, kovové povrchy jako zlato, polovodiče a oxidy atd.