Vynikající spolehlivost předúpravy povrchu plazmou Tantec byla klíčovým faktorem pro nové investice

Plazma VacuTEC byla v Antolin Interiors používána nepřetržitě v třísměnném provozu od roku 2010. Díky naprosté spolehlivosti v předcházejících devíti letech zákazník neváhal s koupí dalších dvou individuálně upravených VacuTEC systémů.

Proč Tantec?

Kromě vysoké stability dosažené Grupo Antolin díky první investici do VacuTEC systémů hrály roli i další faktory. Zákazník mimo jiné zmiňuje možnost povrchové úpravy 3D tvarovaných dílů bez rizika jejich poškození.

Zásadní byly rovněž ekonomický faktor a flexibilita. Od implementace prvního VacuTEC systému výsledky ukázaly efektivnější využití lidských zdrojů, jelikož rychlejší předúprava redukuje čekací dobu na nulu.

Dalším důležitým důvodem pro investici do technologie VacuTEC je fakt, že ostatní výrobci často používají speciální plyny (kyslík, dusík). VacuTEC v naprosté většině případů speciální plyny nepoužívá, jelikož se jedná o plazmu atmosférickou. Snižují se tím náklady, zjednodušuje logistika i administrativa.

Výhodou je též velmi intuitivní ovládání systému.

Zobrazit detail