Tantec SheetTEC úprava povrchu koronou skleněných tabulí

Skleněné tabule je často nutné v rámci výrobního procesu ošetřit nástřikem.

Proces zvyšování povrchové energie vylepší smáčivost povrchu a tím zvýší přilnavost tekutých adheziv, lepidel, nástřiků, barev nebo inkoustů k povrchu skleněných tabulí. Stejně jako k plastovým deskám.

Tantec v nedávné době doručil kompletní řešení SheetTEC zákazníkovi ve Střední Evropě, kde je žádaná vysoká kvalita povrchové předúpravy skleněných tabulí. Při předúpravě Koronou jsou zpracované tabule čisté a připravené pro lepení a nástřik.

Předupravovat pro tento druh aplikací lze skleněné tabule šíře od 50 mm do 1000 mm. To poskytuje zákazníkovi flexibilitu od malých po velké tabule.

Zobrazit detail