Tantec SyrinTEC vylepšení povrchové přilnavosti COC a COP přednaplněných injekčních stříkaček

Zdravotnický a farmaceutický průmysl vykazuje vzrůstající tendenci ve využití plastových materiálů cyklo-olefin polymeru (COP) a cyklo-olefin kopolymeru (COC) pro výrobu plastových přednaplněných injekčních stříkaček.

Použití přednaplněných plastových injekčních stříkaček má mnohé výhody, např.

Substráty na polymerové bázi mají nižší povrchovou energii, což vede ke špatné přilnavosti inkoustů a nástřiků. Abychom dosáhli optimální přilnavosti, je nezbytně nutné zvýšit povrchovou energii substrátu těsně nad úroveň materiálu, který má být aplikován.

Zobrazit detail