Tantec ProfileTEC - SaarGummi

Firma SaarGummi patří k předním světovým výrobcům dynamických profilových těsnění pro vnitřní stranu dveří, a specializuje se na nejrůznější těsnění používaná v automobilovém průmyslu všude na světě. Technologie předúpravy plazmou firmy Tantec je instalována na protlačovací lince, kde probíhá povrchová úprava před povlakováním těsnicích profilů vyrobených ze syntetického kaučuku EPDM.

Již přes 10 let Tantec dodává zakázková řešení technologie ProfileTEC pro úpravu syntetického kaučuku plasmou, za jejichž úspěch vděčí mnohaletým zkušenostem ve spojení s nízkonákladovým provedením. Jak uvádí Martin Šmíd, technický ředitel firmy SaarGummi: Společnost Meritage, zástupce Tantecu, nám svými rozsáhlými zkušenostmi, bezpečným zajištěním náhradních dílů a vysokou kvalitou servisu velice usnadnila rozhodování. Vedle konstruktivního dialogu s firmou Tantec a.s. a cenové dostupnosti technologie ProfileTEC je možné uplatnit též atraktivní podmínky leasingu.
Po první instalaci a jejím odzkoušení byla již technologie plasma ProfileTEC nasazena v řadě výrobních linek koncernu SaarGummi.

Konstrukční řešení Tantec ProfileTEC na přání zákazníka

Zakázková konstrukční řešení Tantec pro kontinuální výrobní linky.

Naše technologie předúpravy materiálu plazmou ProfileTEC zajišťuje plynulý a trvalý provoz s vynikajícími výsledky. Další zpracování (flockování, lakování) může pak probíhat v optimálním režimu a s výslednou skvělou přilnavostí.

Plasma ProfileTEC zcela nahrazuje procesy jako zdrsňování, ošetření fluoridem v plynné fázi nebo použití podkladových vrstev. Plasmová úprava ProfileTEC má oproti průměrným hodnotám pro dané odvětví nižší spotřebu energie, což se projevuje nejen v objemu počáteční investice, nýbrž i nižšími provozními náklady v dlouhodobém horizontu. Řešení ProfileTEC využívá modulární elektrodovou soustavu provedenou z materiálů odolných proti korozi, s minimálním počtem dílů podléhajících opotřebení a s kompaktním konstrukčním řešením. Každá plasmová tryska používá svůj samostatný generátor a transformátor v uceleném kompaktním designu.

Na zakázku zpracovaná plasmová technologie ProfileTEC obvykle sestává ze 4 až 16 funkčních jednotek (hlav, trysek) a dokáže pracovat při vysokých rychlostech linky (až 30 metrů za minutu v závislosti na typu ošetřovaného profilu) a se složitými součástmi vyrobenými z vodivé a nevodivé pryže. Systém zvýší povrchové napětí ze 34 na 50 mN/m – což je úroveň, která se dnes vyžaduje pro dosažení té nejvyšší přilnavosti. Systém je použitelný jak na protlačovací lince, tak i při kusové výrobě.